Aires Black Crystal transformerar den elektromagnetiska strålningen (EMS) som varje dag påverkar våra kroppar till en mer samarbetande och mindre skadlig form. Tekniskt kallas detta för Fourier Transformation.

Hur fungerar Aires Black Crystal

När en laddning (polarisering) har byggts upp i antennen blir den automatiskt överförd till mikroprocessorn som skapar en koherent transformation av fältet i form av ett hologram – en fraktal matrix. Hologrammet interagerar med den externa strålningen, omstrukturerar och matchar den med kroppens strålning. Genom detta elimineras konflikten mellan den externa strålningen och strålningen från cellerna i kroppen.