Gällande gränsvärden för mikrovågsstrålning, som mobilstrålning och wifi, behöver sänkas omgående. Det kräver flera nordiska strålskyddsorganisationer mot bakgrund av att de senaste årens forskning klarlagt att gällande gränsvärden är otillräckliga som skydd mot hälsoeffekter. Strålningen kan skada våra celler, alltifrån hjärnceller till spermier, på många sätt. Ett dussintal nya undersökningar kopplar mobilstrålning till skador på spermier. En mobil i fickan eller i bältet, bärbara datorer, laptops och surfplattor med trådlös internetuppkoppling kan skada spermiers DNA, leda till missbildningar och svårigheter att få barn. Det ofödda barnets utveckling kan också skadas då gravida använder mobiler eller bärbara datorer som kopplats upp med trådlöst internet. Hjärnans känsliga utveckling kan påverkas och senare yttra sig i beteendestörningar som ADHD, försämrat minne och inlärningsproblem. Effekterna har observerats både i undersökningar av människor och i djurstudier. Läs mer här – http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/02/nordiska-stralskyddsorganisationer-kraver-sankta-gransvarden/