Mikrovågsstrålning från mobilmaster påverkar försöksdjur vid nivåer som är vanligt förekommande i många hem, visar ny fransk forskning. Forskarna exponerade möss under 5 veckor vid nivåer tusentals gånger under gällande gränsvärden. Studien bekräftar tidigare undersökningar och rapporter om att mobilstrålning vid nivåer som påståtts vara ”låga” påverkar sömnen.
Sömnsvårigheter är ett av de mest vanligen rapporterade symtomen på exponering för mikrovågsstrålning från trådlös teknik. Sömnproblemen har också ökat kraftigt de senaste åren, även bland barn och ungdomar. Förskrivningen av sömnmedel även till barn och ungdomar har mångfaldigats de senaste fem åren, samtidigt som exponeringen för mikrovågsstrålning exploderat.
Trots att strålningen var flera tusen gånger under gällande gränsvärden för tillåten strålning och exponeringen pågick under endast 5 veckor, påverkades mössen signifikant. Forskarna använde unga möss som var 3 veckor gamla eftersom de har en dygnsrytm som liknar spädbarns.

Läs mer här – http://www.stralskyddsstiftelsen.se/press/mobilstralning_paverkar_somnen