Aires Guardian

2.950,00 kr

Aires Guardian har tre nästa generations kiselbaserade mikroprocessorer vilka ger universellt skydd mot elektromagnetisk strålningsförorening från utbredda enheter som finns i och runt typiska hem och kontor. Enheten används för områdesskydd.

Aires Guardian är en universell stabilisator av kroppens funktionsstatus. Människokroppen är ett öppet fysiskt system som ständigt utbyter energi med sin miljö. Aires Guardian är en enhet som harmoniserar interaktionen mellan externa elektromagnetiska fält och kroppens egen baslinjestrålning och fungerar därmed som en adapter mellan miljö och människa.

Kategori: Tagg: