Aires Defender Pro

2.395,00 kr

Aires Defender Pro har två stycken nästa generations kiselbaserade mikroprocessorer och ger universellt skydd mot elektromagnetisk strålning från personliga kommunikationsenheter, kraftledningar och mobilmaster.

Människokroppen är ett öppet fysiskt system som ständigt utbyter energi och materia med sin miljö. Aires Defender Pro stabiliserar och harmoniserar interaktionen mellan externa elektromagnetiska fält med kroppens egen baslinjestrålning. Aires Defender Pro fungerar som en adapter mellan miljö och fysiskt objekt och vice versa.

Aires Defender Pro skyddar effektivt mot elektromagnetisk smog.