Strålskyddsstiftelsen redovisar i april 2014 två helt nya forskningsrapporter som bevisar att strålning från trådlös teknik är skadlig. 144 forskningsrapporter visar skadliga effekter på nervsystemet och 74 visar DNA-skador. Skadeeffekterna bevisas vid nivåer som barn exponeras för dagligen i vardagen.