mobiltelefoner_dk-se-noDen 1:a mars 2014 började nya regler gälla vid försäljning av mobiltelefoner i Belgien. Det är nu förbjudet att sälja mobiltelefoner samt att göra reklam som är riktad till små barn (under 7 år).
Dessutom blir det obligatoriskt att ange SAR-värde överallt där man säljer mobiltelefoner, både i fysiska butiker och på internet.
Barn kommer i dag tidigare i kontakt med mobiltelefoner, därför blir den totala exponeringen under deras liv mycket större än för de nuvarande vuxna. Dessutom absorberar barns hjärnor mycket mer strålning än de vuxnas.